Prace budowlane


– konserwacja oświetlenia ulicznego
– wszelkich prac na wysokościach
– podnoszenie ludzi na wysokość na której mogą wykonywać różne prace
– naprawiania linii wysokiego napięcia
– montaż i demontaż wszelkiego rodzaju prac budowlanych